Естетска стоматологија
Реставративна стоматологија
Пародонтологија
Имплантологија
Ендодонција
Ортодонција

Реставративна стоматологија

LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер може многу прецизно и минимално инванзивно да ја отстрани кариозната лезија, одземајќи слој по слој од инфицираното ткиво, а притоа да го задржи здравото ткиво без карбонизација или пукнатини. Бактерицидните својства на LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер гарантираат добра дезинфекција врз контминираниот дентин, превенирајќи формација на секундарен кариес под реставрацијата и можна пулпна контаминација. LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер може да биде употребен и во минимално инванзивно отстранување на композитната смола (пломбата), зголемувајќи ја трајноста на реставрираниот заб.

Видеа

Реставративна стоматологија

LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер може многу прецизно и минимално инванзивно да ја отстрани кариозната лезија, одземајќи слој по слој од инфицираното ткиво, а притоа да го задржи здравото ткиво без карбонизација или пукнатини. Бактерицидните својства на LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер гарантираат добра дезинфекција врз контминираниот дентин, превенирајќи формација на секундарен кариес под реставрацијата и можна пулпна контаминација. LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер може да биде употребен и во минимално инванзивно отстранување на композитната смола (пломбата), зголемувајќи ја трајноста на реставрираниот заб.

Видеа