Естетска стоматологија
Реставративна стоматологија
Пародонтологија
Имплантологија
Ендодонција
Ортодонција

Ендодонција

Апикотомијата и ендодонтскиот третман може прецизно и нежно да се изведе со LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер. Употребувајќи го најновиот Ендо врв или преку ласерска активација на иригационионата течност, LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер ќе го отстрани размачканиот слој во кореновиот канал и ќе ги отвори дентинските тубули подобрувајќи ги третман-протоколите. Квалитетот во дезинфекцијата со ласерот го елиминира бактерискиот и габичниот биофилм во каналскиот систем во корените на забот, гарантирајќи долготрајни резулати.

Видеа

Ендодонција

Апикотомијата и ендодонтскиот третман може прецизно и нежно да се изведе со LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер. Употребувајќи го најновиот Ендо врв или преку ласерска активација на иригационионата течност, LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер ќе го отстрани размачканиот слој во кореновиот канал и ќе ги отвори дентинските тубули подобрувајќи ги третман-протоколите. Квалитетот во дезинфекцијата со ласерот го елиминира бактерискиот и габичниот биофилм во каналскиот систем во корените на забот, гарантирајќи долготрајни резулати.

Видеа