Естетска стоматологија
Реставративна стоматологија
Пародонтологија
Имплантологија
Ендодонција
Ортодонција

Имплантологија

LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер е избор број еден во третманот на перимпланит (воспаление на околното тврдо и меко ткиво околу имплантот). Без да ја оштети површината на имплантот LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер најмногу се употребува во отстранување на гранулационото ткиво и при дезинфекција на површината на имплантот. Уште повеќе, ласерирајќи го местото каде треба да се постави имплантот тоа стимулира подобра остеоинтеграција, дури и кога се работи за имедиантно имплантирање веднаш после вадење на заб. Био-стимулациските карактеристики на LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер го подобруваат коска-имплант контактот и го поттикнуваат процесот на ткивна регенерација после имплантирањето.

Видеа

Имплантологија

LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер е избор број еден во третманот на перимпланит (воспаление на околното тврдо и меко ткиво околу имплантот). Без да ја оштети површината на имплантот LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер најмногу се употребува во отстранување на гранулационото ткиво и при дезинфекција на површината на имплантот. Уште повеќе, ласерирајќи го местото каде треба да се постави имплантот тоа стимулира подобра остеоинтеграција, дури и кога се работи за имедиантно имплантирање веднаш после вадење на заб. Био-стимулациските карактеристики на LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер го подобруваат коска-имплант контактот и го поттикнуваат процесот на ткивна регенерација после имплантирањето.

Видеа