Естетска стоматологија
Реставративна стоматологија
Пародонтологија
Имплантологија
Ендодонција
Ортодонција

Пародонтологија

LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер е идеалната алатка во третирањето на парадонталната болест. Може да го отстрани под и над гингивалниот камен, да ги дезинфицира пародонталните џебови и со леснотија да го отстрани гранулационото ткиво, без притоа да на направи оштетување на парадонталниот лигамент и цементот или околните ткива. LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер во никој случај не може да направи термална дразба или некроза на инволвираното васкуларизирано ткиво, а со дезинфицирачките својства го дестабилизира биофилмот, деконтамирајќи ја третираната површина и овозможува брзо заздравување со долготрајни одлични резултати.

Видеа

Пародонтологија

LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер е идеалната алатка во третирањето на парадонталната болест. Може да го отстрани под и над гингивалниот камен, да ги дезинфицира пародонталните џебови и со леснотија да го отстрани гранулационото ткиво, без притоа да на направи оштетување на парадонталниот лигамент и цементот или околните ткива. LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер во никој случај не може да направи термална дразба или некроза на инволвираното васкуларизирано ткиво, а со дезинфицирачките својства го дестабилизира биофилмот, деконтамирајќи ја третираната површина и овозможува брзо заздравување со долготрајни одлични резултати.

Видеа