Естетска стоматологија
Реставративна стоматологија
Пародонтологија
Имплантологија
Ендодонција
Ортодонција

Ортодонција

Наместо да се користи стандарна киселина за нагризување на емајлот на забот при апликација на ортодонтските брикети LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер може да се искористи како природно кондиционирање. Со употребата на LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер се прават мали нерамнини на емајловата структура кои се користат како ретентивен елемент за бондирање на брикетата. Тоа е најчесто користена интервенција за дебондирање на истата. За само неколку секунди, без болка и без никакво оштетување врз забот, брикетата се отстранува од забот. За таква интервенција конвенционалната метода користи клешта која во невешти раце може да направи катастрофални последици на забот.

Видеа

Ортодонција

Наместо да се користи стандарна киселина за нагризување на емајлот на забот при апликација на ортодонтските брикети LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер може да се искористи како природно кондиционирање. Со употребата на LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер се прават мали нерамнини на емајловата структура кои се користат како ретентивен елемент за бондирање на брикетата. Тоа е најчесто користена интервенција за дебондирање на истата. За само неколку секунди, без болка и без никакво оштетување врз забот, брикетата се отстранува од забот. За таква интервенција конвенционалната метода користи клешта која во невешти раце може да направи катастрофални последици на забот.

Видеа