Естетска стоматологија
Реставративна стоматологија
Пародонтологија
Имплантологија
Ендодонција
Ортодонција

Естетска стоматологија

LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер е дизајниран да поддржи многу естетски третмани. Од мекоткивни интервенции, како што се гингивектомија, гингивопластика, депигментација на меланин и микро-хирургија до тврдоткивни интервенции, како што се препарација за ламинати, коронки и дебондирање на брикети, отстранување на композит и белење на забите.
LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер е омилената алатка за минимална-инвазивна естетска стоматологија, овозможувајќи презервација на забна супстанција и отранување на старите коронки или ламинати.

Видеа

Естетска стоматологија

LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер е дизајниран да поддржи многу естетски третмани. Од мекоткивни интервенции, како што се гингивектомија, гингивопластика, депигментација на меланин и микро-хирургија до тврдоткивни интервенции, како што се препарација за ламинати, коронки и дебондирање на брикети, отстранување на композит и белење на забите.
LiteTouch™ Er:YAG денталниот ласер е омилената алатка за минимална-инвазивна естетска стоматологија, овозможувајќи презервација на забна супстанција и отранување на старите коронки или ламинати.

Видеа