Центри за ласерска стоматологија

Веб: edg.mk

Email: contact@edg.mk

Телефон: 00389.2.6090990 локал 1

Адреса: бул. Гевгелија бб, Гевгелија

Веб: eternalhc.mk

Email: contact@eternalhc.mk

Телефон: 00389.2.6090990 локал 2

Адреса: ул. Орце Николов бр.190-1/1, Скопје

За професионалци

Пријавете ја Вашата клиника. Ве молиме пополнете ја формата подолу.
Ви благодариме!